25. septembra sme v rámci programu Erasmus+ Jean Monnet iniciovali projekt „Projektový manažment pre mestskú transformáciu EÚ v kontexte zmeny klímy a energetickej transformácie“ (PM4U). Akademici zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Kyjevskej národnej univerzity Tarasa Ševčenka a Kyjevskej národnej univerzity stavebníctva a architektúry si podali ruky aspoň virtuálne a započali spoluprácu..

PM4U rieši výzvy mestskej transformácie v EÚ uprostred zmeny klímy a energetickej transformácie. Vyvinieme modul na magisterskej a doktorandskej úrovni, ktorý vybaví študentov zručnosťami pre projekty mestskej transformácie v EÚ v reálnom svete.

Cieľom je riešiť výzvy efektívneho riadenia iniciatív súvisiacich s transformáciou mestských oblastí v Európskej únii v kontexte zmeny klímy a energetickej transformácie.

Kľúčové ciele:

  • Zvýšiť kapacitu študentov pri transformácii miest.
  • Vyučovať projektový manažment v reálnych mestských kontextoch EÚ.
  • Podporovať dialóg medzi akademickou obcou a spoločnosťou.
  • Podporovať udržateľné, konkurencieschopné mestá.

Hlavným cieľom je umožniť študentom efektívne riadiť mestskú transformáciu a podporovať udržateľnejšie a konkurencieschopnejšie mestá EÚ.