• 2020 Projekt TRANSGREEN pracoviska ÚM STU – získal prestížne európske ocenenie NATURA AWARD 2020 udeľované medzinárodnom odbornou komunitou v Európe.
  • 2019 Ocenenie projektu INSPIRATION Európskou komisiou (Horizon 2020) Kľúčový výstup projektu – európska výskumná agenda pre oblasť manažmentu pôdy, mestskej a prírodnej krajiny, sedimentov a vody, bol kľúčovým oddelením Európskej komisie Directorate-General for Environment (DG Environment) ocenený ako významný vstup pre definovanie ďalších sektorálnych politík a stratégií na európskej i národnej úrovni. Projekt bol v prvej trojici úspešných projektov na Slovensku v rámci Horizon 2020.
  • 2019 Ocenenie Excelentný tím STU pre pracovisko SPECTRA CE EU pri STU zameraného na priestorové plánovanie a rozvoj sídelnej infraštruktúry.
  • 2016 získanie ocenenia Centra excellentnosti SAV pre spoločné pracovisko UM STU, Prognostického ústavu SAV a Ústavu experimentálnej psychológie SAV – Centrum strategických analýz, zameranie: interdisciplinárny výskum a stratégie spoločnosti,
  • 2016 Ocenenie MOST Získal ho projekt štvorice mladých architektov, ktorej členom bol Ing. arch. Miroslav Beňák, doktorand študijného programu Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu STU. Vytvorili združenie Čierne diery zamerané na vyhľadávanie opustených a zdevastovaných stavebných diel.
  • 2012 projekt pracoviska ÚM STU – AKK Centrope uvedený OSN ako svetovo odporúčaný best practice prístup v oblasti harmonizácie územného rozvoja a ochrany krajiny v rámci UNEP Annual Report 2012
  • 2012 projekt pracoviska ÚM STU – AKK Centrope sa stal finalistom najprestížnejšieho európskeho ocenenie udeľovaného Európskou komisiou Regiostar Award v kategórií SUSTAINABLE GROWTH. Rovnako bol projekt ohodnotený významnou európskou expertnou organizáciou IENE ako projekt roku 2012.
  • 2009 Získanie ocenenia EU pre SPECTRA Centrum ako Centra excellentnosti EU pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostne založenej ekonomiky SPECTRA+ ako spoločného pracoviska s Prognostickým ústavom SAV, Geografickým ústavom SAV a Univerzitou Komenského v Bratislave.