Tibor SCHLOSSER | Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava  | Department of Transportation Engineering

Profil výskumníka

Vedúci katedry dopravných stavieb na Stavebnej fakulte STU Bratislava. Ako hlavný dopravný inžinier Bratislavy (2012 –2015) bol zodpovedný za realizáciu novej električkovej trate do Petržalky s rekonštrukciou Starého mosta. Pracoval ako technický riaditeľ v zahraničí (2009–2011) na projektoch dopravných systémov ITS. Je autorizovaným inžinierom SKSI a zástupca v IFME ako aj členom ÚNMS SR v TK 07 – Pozemné komunikácie.

Výskumné záujmy: dopravné inžinierstvo, dopravné plánovanie, udržateľná mobilita, inteligentné dopravné systémy, smart rozvoj a nový urbanizmus

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/barbora-borotov%C3%A1-3a95a0139/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Tibor-Schlosser

Google Scholar profil:

Orcid profil: 0000 0003 0492 8431

Scopus ID výskumníka: 57192117598 

Web of Science ID výskumníka: AAF-9064-2019

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón: 00421 903 236 585

Kancelária: Blok A, 5.poschodie, Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU, Radlinského 2766/11, 810 05 Staré Mesto, Slovenská republika