Zahraničné projekty

Pracovisko sa podieľa sa vyše dvoch dekád podieľalo a podieľa sa na desiatkach medzinárodných zahraničných projektov financovaných zo zdrojov EÚ…

Zameranie na GIS

Geografické informačné systémy sa pstupne stávajú štandardom pre prácu a manažment priestorových dát.

Zameranie na ochranu biodiverzity

Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity sú kľúčové pre udržanie kvality života.

Zameranie na rozvoj SMART udržateľných miest

Smart rozvoj ako jeden z vedúcich konceptov aktuálneho rozvoja miest a regiónov.

Domáce projekty

Pracovisko sa podieľa sa vyše dvoch dekád podieľalo a podieľa sa na desiatkach národných projektov na všetkých úrovniach…

Národná úroveň

Regionálna úroveň

Lokálna úroveň

R&D a priemyselná spolupráca

Pracovisko sa podieľa sa vyše dvoch dekád podieľalo a podieľa sa na desiatkach národných projektov na všetkých úrovniach…

Centrum pre diagnostiku a liečbu infekčných ochorení

Centrum excelencie a partnerského centra v rámci NATO a EU ako klinické pracovisko a vedecko-vývojovné a vedecko-pedagogické pracovisko umožňujúcich bezpečnú a komfortnú prácu s pacientmi a materiálom v kategórii bio-hazardu 3 a 4

Integrovaná vedecko-výskumná, vývojová a inovačná platforma Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu

  • vývoj a využitia inteligentných technológií v strojárskom a špeciálnom priemysle,
  • informačno-komunikačných technológií,
  • digitalizáciu a autonomizáciu procesov

Témy

Regionálny rozvoj

Inovácie

EIA/SEA

Adaptácia na zmenu klímy

Smart city a smart región