Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na ÚM STU

Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD.

Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD. počas štúdia ako i predchádzajúcej praxe pracovala s ľuďmi so špecifickými potrebami, ako i v organizáciách, ktoré priamo zabezpečovali alebo sprostredkovali služby pre špecifické skupiny, alebo viedla budúcich pracovníkov, ktorí sa špecifickým skupinám budú venovať v rámci budúceho pôsobenia. Pôsobila ako poradca v oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri pôsobení vo viacerých inštitúciách a pri spracovávaní strategických dokumentov, ako i v oblasti bezpečnosti a prevencie, kde sa podieľala na preventívnych akciách, metodickým materiáloch, projektoch prevencie kriminality v úzkej spolupráci s mestskou, štátnou, dopravnou políciou a integrovaným záchranným systémom 112. Je autorkou viacerých výstupov s touto témou ako i náučných filmov. Aktuálne sa venuje téme Traumy v nás a okolo nás – nielen pre ľudí pracujúcich a stretávajúcich sa s odídencami z Ukrajiny.

V prípade potreby sa neváhajte obrátiť, či mailom, alebo telefonicky, v oblasti psychologickej podpory pre študentov a kolegov alebo kariérneho poradenstva pre študentov, alebo sprostredkovania odbornej pomoci.

[email protected]

+421 918 669 022

miestnosť č. 4/ 1. poschodie, Ústav manažmentu STU

Poradenské centrum STU

V rámci STU pôsobí pre všetkých študentov ako i záujemcov o štúdium aj Poradenské centrum STU. Informácie o jeho činnosti a aktivitách nájdete tu:  
https://www.stuba.sk/sk/studenti/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami/poradenske-centrum-stu.html?page_id=12109
 
Ďalšie dôležité informácie
Krízová linka pomoci
Ocitli ste sa v kríze alebo pociťujete psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19?
Sme tu pre Vás 24/7.
https://www.krizovalinkapomoci.sk/
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí
https://ipcko.sk/
https://ipcko.sk/pritomnost-koronavirusu-na-internetovej-linke-dovery-ipcko-sk/
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím
https://dobralinka.sk/
Slovenská komora psychológov a Linka detskej istoty spracovali rozsiahly prehľad kontaktných bodov, kde je možné nájsť pomoc
Pomoc exituje – kontakty na linky pomoci