Odkaz na odporúčanú literatúru k predmetom vyučovaným v rámci študijného odboru Priestorové plánovanie spolu s ich dostupnosťou (funguje iba pod kontom G Suite v rámci siete STUBA)

https://drive.google.com/drive/folders/1SagnMrxljU4mJ1fQZMUzh2xLrvx6gy3Z?usp=sharing

Odkaz na vzorové zadania k predmetom vyučovaným v rámci študijného odboru Priestorové plánovanie (funguje iba pod kontom G Suite v rámci siete STUBA)

https://drive.google.com/drive/folders/17pQremGDeJEU_P8Ai1PWvPva3LsR3Qd_?usp=sharing