Profil pedagóga a výskumníka

Sıla Ceren Varış Husar, PhD, ukončila v rokoch 2009 až 2021 bakalárske a postgraduálne štúdium na Technickej univerzite na Blízkom východe (METU), Fakulta architektúry, Katedra mestského a regionálneho plánovania. Bakalársky titul získala v roku 2013 a magisterský titul v roku 2016 na METU. Študovala na Viedenskej technickej univerzite v Rakúsku v rámci výmenného programu Erasmus+ počas dvoch semestrov (2014-2015) počas magisterského štúdia. V novembri 2021 ukončila doktorandské štúdium na Katedre mestského a regionálneho plánovania METU. Zaujíma sa o mestské a regionálne témy, regionálne inovácie a ekonomický, sociálny a priestorový rozvoj. Profesionálne analyzuje dynamiku mesta a regiónov prostredníctvom výskumu a praxe v rôznych mierkach. Témy, ktorým sa v poslednom čase venuje, sú modely priemyselnej výroby, vzťah inovácií s priestorom a ich vplyv na regionálny rozvoj. Pokračuje vo výskume v rôznych kontextoch na mestskom a regionálnom meradle z celého sveta. Je držiteľkou štipendia SASPRO2, podporeného z programu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE COFUND.

Výskumné záujmy: regionálne plánovanie, regionálne inovácie, priestorová štatistika, urbánny rozvoj, participatívne plánovanie

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/s%C4%B1la-ceren-var%C4%B1%C5%9F-husar-15352a86/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Sila-Varis-Husar

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?user=ivg1iSAAAAAJ&hl=tr

Orcid profil: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-9302-0956

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: UM STU, 4. poschodie