Ľudia z praxe participujúci na výučbe

  • Martin Baloga – ZUUPS, SKA
  • Elena Szolgayová – Ministerstvo dopravy SR
  • Ľubica Sabadošová – MIRRI SR
  • Igor Wzoš – Slovak Smart City Cluster
  • Rebeka Petrtýlová – Metropolitný inštitút Bratislava
  • Jana Sadivová – OR PZ v Bratislave I
  • Elena Buksová – Ministerstvo vnútra SR
  • KS IZS  – odbor krízového riadenia – OÚ Bratislava a OÚ Trenčín
  • Mário Barinec – Mestský úrad Trenčín
  • Martin Beďatš – Mestký úrad Trenčín