Učitelia

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. – Ústav manažmentu STU v Bratislave

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. – Ústav manažmentu STU v Bratislave

doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. – Ústav manažmentu STU v  Bratislave

doc. RNDr. Pauditšová Eva, PhD. – Ústav manažmentu STU Bratislave

doc. Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. – Ústav manažmentu STU v Bratislave

doc. Ing. Schlosser Tibor, CSc. – Stavebná fakulta STU  v Bratislave

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. – Ústav manažmentu STU v Bratislave

Externisti

Mgr. Lubica Sabadošová, PhD. – riaditeľka, MIRRI SR, Bratislava

doc. Ing.arch. Jakub Vorel, PhD. – ČVUT, Brno, Česká republika

Mgr. Igoz Wzoš – predseda predstavenstva Slovak Smart City Cluster

Ing. arch. Martin Baloga, PhD. – ZUUPS

Ing. Rebeka Petrtýlová, PhD. – Metropolitný inštitút Bratislava

Študenti

Jana Ihnátová

Bc. Vilem Honysz

RNDr. Martin Šalkovič