SPECTRA Centrum excelencie Európskej únie pri STU ako spoločné pracovisko STU a ďalších medzinárodne uznávaných akademických inštitúcií uzastrešuje vedecko-výskumnú a vývojovú činnosť pracovníkov Oddelenia Priestorového plánovania UM STU a je nimi koordinované. O aktivitách SPECTRA CE EÚ je možné sa dozvedieť na stránke www.spectra-perseus.org.