Profil výskumníka

Milan Husár je odborný asistent a vedecký pracovník v Spectra Centra excelentnosti EU na Oddelení priestorového plánovania Ústavu manažmentu STU Bratislava. Pôsobí ako predseda Pracovnej skupiny pre posúdenie súladu študijného programu so štandardmi pre študijný program Priestorové plánovanie. Podieľa sa na množstve národných medzinárodných výskumných projektov pokrývajúcich témy inteligentných miest, ochrany biodiverzity a priestorového plánovania. Má titul PhD. titul v odbore priestorové plánovanie (2016) z STU v Bratislave. Posledných 5 rokov hostoval niekoľkokrát na Middle East Technical Unveirsity v Ankare. Ako Fulbright Scholar strávil 6 mesiacov na Arizona State University prácou v Centre of Behaviour, Institutions and Environment, založenom ako sesterské centrum výskumného centra Vincenta a Elinor Ostromových v oblasti politickej teórie a analýzy politík na Indiana University, ako aj na iných výskumných pobytoch v Európe.

V období 2022-2023 pôsobí ako člen Executive Committee v Asociácie európskych šôl plánovania AESOP, chair of Young Academics Network (2022-2023)

Výskumné záujmy: smart cities, ochrana biodiverzity, revitalizácia brownfieldov, multilevel governance, urbanizmus

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/milan-husar-1293929a

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Milan-Husar

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?user=twzfz9kAAAAJ&hl=en

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-4976-7195

Scopus ID výskumníka: 45561266200

Web of Science ID výskumníka: AAQ-6550-2021

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón: +421918 669 099

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika