Profil pedagóga a výskumníka

Renáta Kaščáková je analytička – konzultantka regionálneho rozvoja a doktorandka na Ústave Manažmentu Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Svoje magisterské štúdium ukončila v roku 1988 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v oblasti tlmočníctva a prekladateľstva (angličtina a taliančina). Profesijne sa takmer dvadsať rokov z rôznych výkonných i volených pozícií venovala problematike miestneho a regionálneho rozvoja, prípravy projektov strategického rozvoja a priestorového plánovania a verejnej správy ako takej (o.i. viceprimátorka mesta Trenčín, poslankyňa NR SR). Cieľom jej výskumnej práce je zmena paradigmy v pohľade na starnúcu populáciu v procese priestorového plánovania a rozvoja miest, v ktorej sa na zvyšujúci sa počet seniorov neprihliada ako na ohrozenie, ale ako na príležitosť. Konkrétnejšie pracuje na svojom výskume v modelovom prostredí krajského mesta Trenčín.

Výskumné záujmy: priestorové plánovanie, manažment mesta, sociálne inovácie, starnutie, kvalita života

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/renata-kascakova-941b8932/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Renata-Kascakova

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-3857-8265

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: 3.poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika