Profil výskumníka

Vo svojom vedecko-výskumnom zameraní sa v rámci doktorandského štúdia venujem teplotným prejavom počasia v lokalite Bratislavy. Špecializujem sa aj na krajinu ako takú a hrozby, ktoré predstavuje napr. v podobe povodňovej hrozby alebo zosuvného hazardu. Analyzujem termálne satelitné snímky, ktoré napomáhajú tvorbe modelu mesta zobrazujúceho variabilitu mestského tepelného komfortu. Starám sa o sieť meteostaníc (od montáže po prácu s nameranými údajmi) umiestnených v rámci meste Bratislava.

Výskumné záujmy: prírodné riziká, urbánna klíma, GIS

LinkedIn profil:

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Martin_Salkovic

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0001-7300-2603

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected], [email protected]

Kancelária: 3.poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika