Uvažujete nad tým, kde by ste chceli pôsobiť po ukončení vysokoškolského štúdia? Ak máte záujem oboznámiť sa so systémom prevencie kriminality na Slovensku v praxi, ste študentom 3. alebo  4.ročníka, ovládate program Excel pre pokročilých prípadne expert,  viete pracovať s číslami, tak je tu možnosť v rámci bezplatnej stáže na odbore prevencie kriminality, kancelárie ministra vnútra, Ministerstva vnútra SR, detašovaného pracoviska v Banskej Bystrici.

Počas stáže máte možnosť získať informácie o systéme prevencie kriminality od národnej, regionálnej a miestnej úrovne, taktiež informácie o prevencii kriminality nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na základe analýz, zberu údajov z dotazníkov obcí, miest a iných informácií o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, ktoré Vám budú poskytnuté  budete mať k dispozícii. V spojení s Vašimi informáciami môžete navrhnúť efektívny model zberu údajov, monitorovania programov a projektov za účelom zvyšovania pocitu bezpečia obyvateľov obcí a miest. Zároveň Vám budú poskytnuté informácie o tvorbe projektov v oblasti prevencie kriminality. Viac pri osobnom rozhovore.

V prípade, že Vás táto ponuka zaujala kontaktujte:

PhDr. Elenu Buksovú PhD.
odbor prevencie kriminality,
Nám. Ľ. Štúra č.1
Banská Bystrica
[email protected]
0903258235