V utorok, 24.10.2023, sme boli poctení návštevou bratislavského stavebného ombudsmana p. Ing. Pavloviča. P. Pavlovič ako jeden z predstaviteľov občianskej spoločnosti sa dlhé roky zapájal do diania v kauze pezinská skládka a práve o tejto problematike prednášal naším študentom bakalárskeho stupňa v súvislosti s procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.