Mesto Bratislava predstavila nový projekt z názvom Klimaticky odolná Bratislava s cielom posilniť kapacity a odolnosť hlavného mesta voči dopadom klimatickej zmeny. Na webovej stránke projektu https://klimatickyodolna.bratislava.sk/ možno ájsť okrem informácií o projekte aj iné informáce o tom, ako sa Bratislava na tieto zmeny pripravuje a aké dáta využíva.