Druhý novembrový týždeň sa v srbskom Čačaku konala medzinárodná výstava územného plánovania organizovaná Srbskou asociáciou plánovačov, na ktorej študentský tím plánovačov a geografov z Univerzity v Belehrade prezentoval svoj projekt ako výstup Erasmus+ Blended Intensive Programme „Pozitívne energetické štvrte – trojnárodný kurz o prístupoch integrovaného priestorového a energetického plánovania pre existujúce sídla“. Za túto prácu získal študentský tím ocenenie v kategórii študentské projekty, za čo srdečne gratulujeme!

Workshop s témou pozitívnych energetických štvrtí (Positive Energy District – PED) sa konal s podporou programu Erasmus+ prostredníctvom schémy, ktorá podporuje zmiešané podujatia za účasti 3 univerzít, pričom časť sa odohráva fyzicky a časť virtuálne. Ústav manažmentu STU zabezpečoval toto podujatie v rámci STU po prvýkrát ako hlavný organizátor za účasti viac ako 40 študentov z Rakúska, Srbska a Slovenska. Téma pozitívnych energetických štvrtí (Positive Energy District – PED) sa dostáva do popredia ako jedno z kľúčových riešení aktuálnej energetickej krízy a poskytuje nástroje pre transformáciu miest smerom k udržateľnosti a nezávislosti. Ústav manažmentu STU sa problematike venuje v rámci svojich vedecko-výskumných aktivít v projekte Horizon 2020 Making City, prostredníctvom ktorého sa vybraná štvrť mesta Trenčín takto transformuje.

Druhý novembrový týždeň sa v srbskom Čačaku konala medzinárodná výstava územného plánovania organizovaná Srbskou asociáciou plánovačov, na ktorej študentský tím plánovačov a geografov z Univerzity v Belehrade prezentoval svoj projekt ako výstup Erasmus+ Blended Intensive Programme „Pozitívne energetické štvrte – trojnárodný kurz o prístupoch integrovaného priestorového a energetického plánovania pre existujúce sídla“. Za túto prácu získal študentský tím ocenenie v kategórii študentské projekty, za čo srdečne gratulujeme!

Workshop s témou pozitívnych energetických štvrtí (Positive Energy District – PED) sa konal s podporou programu Erasmus+ prostredníctvom schémy, ktorá podporuje zmiešané podujatia za účasti 3 univerzít, pričom časť sa odohráva fyzicky a časť virtuálne. Ústav manažmentu STU zabezpečoval toto podujatie v rámci STU po prvýkrát ako hlavný organizátor za účasti viac ako 40 študentov z Rakúska, Srbska a Slovenska. Téma pozitívnych energetických štvrtí (Positive Energy District – PED) sa dostáva do popredia ako jedno z kľúčových riešení aktuálnej energetickej krízy a poskytuje nástroje pre transformáciu miest smerom k udržateľnosti a nezávislosti. Ústav manažmentu STU sa problematike venuje v rámci svojich vedecko-výskumných aktivít v projekte Horizon 2020 Making City, prostredníctvom ktorého sa vybraná štvrť mesta Trenčín takto transformuje.