Dňa 13.12.2022 sa na Ústave manažmentu odohralo stretnutie so zástupcom Úradu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti formou hrania hry s názvom Nie je mesto ako mesto kde si naš prváci odboru Priestorové plánovanie vyskúšali tvorbu a fungovanie participačných rozpočtov. Vyše 3 hodiny trvajúa hra bola ukončená diskusiou o svetlých i tienistých stránkach participácie verejnosti.

Ďakujeme p. Miklianovi a p. Petrželkovej z Úradu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti za Váš čas!