Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia odboru Priestorové plánovanie absolvovali v dňoch 21. až
23.4.2022 exkurziu do slovinského prímorského mesta Piran. Piran je jedno z najcennejších
historických miest v Slovinsku so zachovalou benátskou aj rakúsko-uhorskou architektúrou, je
doslova obrázkovou knihou o dejinách celého regiónu severnej Istrie. Študenti sa venovali analýze
architektonicko-urbanistickej kompozície mesta, jeho súčasnému mestskému rozvoju ako aj
spolupráci s inými mestami v regionálnom kontexte. Hlavným bodom bolo prijatie na radnici mesta
a diskusia s dr. Markom Špacapanom o územnom pláne mesta, rozvoji regiónu Piran-Portorož,
výzvach v oblasti rozvoja udržateľného turistického ruchu ako aj o ekologických problémoch
severného Jadranu. Diskusia bola o to zaujímavejšia, že na súčasných rozvojových projektoch
v Pirane sa zúčastňujú aj slovenskí developeri a mesto navštevujú v letnej sezóne slovenskí turisti.

dav