Tibor SCHLOSSER | Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava  | Department of Transportation Engineering

Profil pedagóga a výskumníka

Vedúci katedry dopravných stavieb na Stavebnej fakulte STU Bratislava. Ako hlavný dopravný inžinier Bratislavy (2012 –2015) bol zodpovedný za realizáciu novej električkovej trate do Petržalky s rekonštrukciou Starého mosta. Pracoval ako technický riaditeľ v zahraničí (2009–2011) na projektoch dopravných systémov ITS. Je autorizovaným inžinierom SKSI a zástupca v IFME ako aj členom ÚNMS SR v TK 07 – Pozemné komunikácie.

Výskumné záujmy: dopravné inžinierstvo, dopravné plánovanie, udržateľná mobilita, inteligentné dopravné systémy, smart rozvoj a nový urbanizmus

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Tibor-Schlosser

Google Scholar profil:

Orcid profil: 0000 0003 0492 8431

Scopus ID výskumníka: 57192117598 

Web of Science ID výskumníka: AAF-9064-2019

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón: 00421 903 236 585

Kancelária: Blok A, 5.poschodie, Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU, Radlinského 2766/11, 810 05 Staré Mesto, Slovenská republika