Profil pedagóga a výskumníka

Nataliia Yehorchenkova je výskumnou pracovníčkou Spectra Centra excelentnosti EÚ na Oddelení priestorového plánovania Ústavu manažmentu STU v Bratislave. Pôsobí ako koordinátorka práce s ukrajinskými študentmi. Je doktorkou filozofie (PhD) (2013) a doktorka technických vied (2018) a pôsobila ako profesorka na Katedre projektového manažmentu na Kyjevskej národnej univerzite stavebníctva a architektúry na Ukrajine. Je laureátkou Štátnej ceny Najvyššej rady Ukrajiny v oblasti základného a aplikovaného výskumu a vedecko-technického rozvoja (pre mladých vedeckých pracovníkov). Je certifikovanou odborníčkou projektového manažmentu IPMA Level D. Zúčastnila sa na projektoch Erasmus+ a DAAD, ktoré sa týkajú rozvoja kompetencií pre zdravú a bezpečnú prácu v 21. storočí a Virtual Master Cooperation Data Science. Prednášala predmety Data Science a Business Intelligence na Univerzite aplikovaných vied a umení v Dortmunde (Nemecko). Má viac ako 100 vydaných vedeckých prác.

Výskumné záujmy: projektová manažment, dátové vedy, počítačové vedy, manažment portfólia, manažment informácií

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/nataliia-yehorchenkova-b7573850/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Yehorchenkova

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5970-0958

Scopus ID výskumníka: 57191709301

Web of Science ID výskumníka: I-1437-2018

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: UM STU, 4.poschodie