• Zástupca pre bakalársky stupeň štúdia:

študent Vilem Honysz, kontakt: xhonysz@stuba.sk

  • Zástupca pre inžiniersky stupeň štúdia:

Bc. Barbora Moravčíková, kontakt: xmoravcikovab@stuba.sk

  • Zástupca pre doktorandský stupeň štúdia:

Ing. Petrtýlová Rebeka, xpetrtylova@is.stuba.sk

Na svojich zástupcov z radov študentov za príslušný stupeň štúdia sa môžete obracať s námetmi na vylepšenie výučby.

Zástupcovia študentov sú členmi Rady študijného programu pre odbor Priestorové plánovanie, ktorá má za úlohu skvalitňovať proces výučby v rámci odboru Priestorové plánovanie.