• Zástupca pre bakalársky stupeň štúdia:

študentka Veronika Kvaková, kontakt: xkvakovav@stuba.sk

  • Zástupca pre inžiniersky stupeň štúdia:

Bc. Kristína Kaliničová, kontakt: xkalinicova@stuba.sk

  • Zástupca pre doktorandský stupeň štúdia:

Ing. Petrtýlová Rebeka, xpetrtylova@is.stuba.sk

Na svojich zástupcov z radov študentov za príslušný stupeň štúdia sa môžete obracať s námetmi na vylepšenie výučby.

Zástupcovia študentov sú členmi Rady študijného programu pre odbor Priestorové plánovanie, ktorá má za úlohu skvalitňovať proces výučby v rámci odboru Priestorové plánovanie.