• Zástupca pre bakalársky stupeň štúdia:

študentka Jana Ihnátová, kontakt: [email protected]

  • Zástupca pre inžiniersky stupeň štúdia:

Bc. Vilem Honysz, kontakt: [email protected]

  • Zástupca pre doktorandský stupeň štúdia:

RNDr. Martin Šalkovič, kontakt: [email protected]

Na svojich zástupcov z radov študentov za príslušný stupeň štúdia sa môžete obracať s námetmi na vylepšenie výučby.

Zástupcovia študentov sú členmi Rady študijného programu pre odbor Priestorové plánovanie, ktorá má za úlohu skvalitňovať proces výučby v rámci odboru Priestorové plánovanie.