Konferencia METRO ONLINE v Poprade – jún 2024

Projektové stretnutie Making City v meste Gröningen – jún 2024

Návšteva univerzity vo Volose, Erasmus zamestnanecká mobilita- jún 2024

Projekt V4RIT – V4 REGIONS IN TRANSITION SUPPORTING UKRAINE REDEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION podporený z programu Visegrad Fund – Study trip Horná Nitra 30.5.-1.6.2024 – jún 2024

Územný plán zóny Celomestské centrum Petržalka – Nové Lido – výučba v exteriéri/exkurzia_ prof. Mikuláš Huba, Peter Szalay (ÚSTARCH SAV) – máj 2024

Študentský workshop v rámci projektu Making City v Trenčíne – apríl 2024

Exkurzia s Erasmus študentmi po nábreží Bratislavy – február 2024

Deň otvorených dverí na ÚM STU – február 2024

Prípravné stretnutie Horizon Europe projektu STARTUP – november 2023

Exkurzia Bratislava s kolegami z Ghany – november 2023

Exkurzia Bojnice – november 2023

Návšteva z partnerskej univerzity University of Energy and Natural Resources, Sunyani, Ghana – november 2023

Exkurzia Smart City Cluster Poprad- november 2023

Exkurzia 112 Integrovaný záchranný systém Bratislava – november 2023

Prednáška o využití AI v praxi – Seesame Bratislava – november 2023

Exkurzia MIB Bratislava – november 2023

Virtuálny kick-off projektu Jean Monnet PM4U – október 2023

Stavebný ombudsman na ÚM STU – október 2023

Prednáška odborníčky na prevenciu kriminality z Ministerstva vnútra SR – október 2023

Letná univerzita pre stredoškolákov – september 2023

Odborná prednáška preventistky z OR PZ v Bratislave I – september 2023

Úvodný týždeň pre prvákov – Poradenské centrum STU – september 2023

Úvodný týždeň pre prvákov – Mesto všetkými zmyslami – september 2023

Spolupráca s ICBT university v Colombe a Peradenyia university v Kandy, Srí Lanka – jún 2023

Spolupráca s Cairo Univesity a Nile University v Egypte – jún 2023

30 rokov spolupráce na podpore udržateľnejšej budúcnosti – Memoriál Josefa a Petry Vavrouškovcov. Podujatie spoluorganizované ÚM STU, Česko – jún 2023

Exkurzia v Trnave – máj 2023

Exkurzia Trenčín – špecifické skupiny obyvateľov a nová centrálna mestská zóna na nábreží – apríl 2023

Ústav manažmentu na IREC! – február 2023

Študenti ÚM STU a študenti z Rakúska(TU Wien) a Srbska (Belgrade University) na Erasmus workshope PED v Trenčíne_výstup získava ocenenie Srbskej komory plánovačov – december 2022

Nie je mesto ako mesto – spolupráca s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti – december 2022

Exkurzia Trenčín – návšteva Riadiaceho strediska Integrovaného záchranného systému v Trenčíne a Centra na pomoc Ukrajine – december 2022

Študentská exkurzia Metropolitný Inštitút Bratislava – október 2022

Odborné prednášky preventistky z OR PZ v Bratislave I – október 2022

Návšteva Riadiaceho strediska Integrovaného záchranného systému v Bratislave – september 2022

Exkurzia v Trenčíne – prednáška hlavného architekta a ďalších – máj 2022

Exkurzia Piran, Slovinsko – apríl 2022