Profil pedagóga a výskumníka

Oleksii Yehorchenkov je výskumný pracovník na Ústave manažmentu STU Bratislava. Je zodpovedný za prevádzku GIS laboratória (miestnosť UD306). Je doktorom filozofie a doktorom technických vied v odbore Coumputer Science, špecializácia Projektový a programový manažment. Pôsobil na viacerých ukrajinských univerzitách vrátane Národnej univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve na pozíciách docenta, profesora. Niekoľkokrát sa zúčastnil na programe Erasmus+ Teaching Mobility a podieľa sa na projekte Erasmus+ KA2 “dComFra – rámec digitálnych kompetencií pre ukrajinských učiteľov a ďalších občanov”. Taktiež sa zúčastnil ako hosťujúci lektor na kurze Spracovanie informácií a analýza dát pre študentov magisterského štúdia na Univerzite aplikovaných vied a umení v Dortmunde (Nemecko). Má viac ako 55 vydaných vedeckých prác. Okrem svojich univerzitných aktivít sa podieľa na rôznych komerčných IT projektoch, ktoré súvisia najmä s digitálnou transformáciou podnikov.

Výskumné záujmy: projektový manažment, dátové vedy, počítačové vedy, manažment portfólia, manažment informácií

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/oleksii-yehorchenkov/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Oleksii-Yehorchenkov

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?user=IBTPRRAAAAAJ&hl=uk

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-1390-5311

Scopus ID výskumníka: 57196218756

Web of Science ID výskumníka: O-8476-2017

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: UM STU, 4. poschodie