Ústav manažmentu STU je zapojený do programov Erasmus+, Erasmus ICM a CEEPUS. Vďaka tomuto môže každý študent odboru Priestorové plánovanie počas svojho štúdia vycestovať aspoň na jednu mobilitu a študenti sú k tomu vedení. Okrem výmenných mobilít sú na našom pracovisku realizované rozličné študentské projekty ako projekt MUNISS alebo v tomto roku organizujeme v spolupráci s TU Wien a University of Belgrade projekt Blended Intensive Programme v rámci programu Erasmus+ ako prvé pracovisko na STU v Bratislave.

Miľníky medzinárodnej spolupráce do výučbe

 • 2016 – 2020 realizácia Medzinárodnej študentskej súťaže MUNISS, kde ÚM STU pôsobí ako koordinátor súťaže v SR, pri úzkej spolupráci Magistrátov Bratislava a Brno, s prizvaním aj hosťujúcej Viedne vzniklo množstvo unikátnych riešení navrhnutých študentmi UM STU v zmiešaných tímoch s ďalšími partnerskými univerzitami (VŠVU, FAD STU a UK v Bratislave, Vysoké učení technické a Masarykova univerzita v Brne)
 • 2017 Založenie stredo- a východoeurópskej univerzitnej siete CEEPUS Urban innovation network, koordinovanej UM STU
 • 2018 – 2021 Spoločné študijné výmenné programy ICM ERASMUS medzi UM STU a univerzitami v Číne, na Srí Lanke a v Egypte.

Workshop rámci programu Blended Intensive Programme cez program Erasmus+ sa koná poprvýkrát v históriii STU na Ústave manažmentu. Téma sú Positive Energy Districts, jedna z aktuálne najkľúčovejších tém v oblasti energetiky a priestorovéhom rozvoja EÚ a je zárove! témou aktuálne prebiehajúceho projektu Horizon2020 Making City.

Worskhopu sa zúčastňuje 35 študentov z ÚM STU, Univerzity v Belehrade a Technickej Univerzity vo Viedni.

Zoznam zmlúv v rámci Erasmus+ je možné vidieť tu.

Erasmus ICM

Napriek pretrvávajúcej celosvetovej pandémii výučbový proces pokračuje aj na medzinárodnej scéne. Profesor Finka v letnom semestri 2021/2022 bude prednášať v rámci predmetu Urban Development Planning na University of Peradeniya na Sri Lanke formou online.

Zoznam mobilít na obdobie 2022/2023 pre študentov a pedagógov

Mobility Erasmus+

Pre viac informácií navštívte web Erasmus STU https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov.html?page_id=4285

Mobility CEEPUS

 • Polis University – International School of Architecture and Urban Development Policies
 • Vienna University of Technology
 • University of Salzburg
 • Polytechnic of Šibenik
 • Czech Technical University in Prague
 • Brno University of Technology
 • University of Pécs
 • University of Prishtina Hasan Prishtina
 • UBT – Business and Technology College
 • Gdansk University of Technology
 • University of Belgrade
 • University of Novi Sad
 • University of Ljubljana

Pre viac informácií naštívte web CEEPUS https://www.ceepus.info/content/home

Martin Baloga sa stal členom Executive Committee v rámci Európskej Rady Priestorových Plánovačov ECTP na obdobie jeseň 2021 – jeseň 2023.