Konzultačné hodiny v knižnici ÚM STU

Mgr. Majdánová Denisa (0911 312678)

Pondelok 7:30 – 12:30 (miestnosť pri sekretariáte)

Utorok 7:30 – 12:00 (miestnosť na rektoráte č. 215)

Streda 7:30 – 12:00 (miestnosť na rektoráte č. 215)

Štvrtok 7:30 – 12:30 (miestnosť pri sekretariáte)

Piatok 7:30 – 12:00 (miestnosť na rektoráte č. 215)

Postup pri objednávaní kníh

V prípade záujmu o služby študovne pošlite na e-mail kniznica.um@stuba.sk. V emaily uvediete zoznam titulov, o ktoré máte záujem a k akému dátumu Vám ich pripraviť k nahliadnutiu. Vstup do zasadačky na 3.poschodí je možný len v uvedených hodinách, kedy tam neprebieha pedagogický proces. Preto Vám vieme tituly pripraviť len na základe požiadavky zaslanej cez e-mail.

Odkaz na zoznam titulov dostupných v knižnici ÚM STU (funguje iba pod kontom G Suite v rámci siete STUBA)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zxyLliKQ89eQxnPvoMDrY-WDUI-DChGYEs7e_YmMBng/edit?usp=sharing

Registrácia publikačnej činnosti (pre zamestnancov ÚM STU)

Registrácia publikačnej činnosti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiTbSznfG9zzGP6ZZHPrzjSti791KivySVcgeDIL-BCm5ePw/viewform


Registrácia ohlasu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmqXrtInQVIIYAkqveB_APxvpEIg3QDOhYCiKrZ27sCXZaAg/viewform