Konzultačné hodiny v knižnici ÚM STU

Po dohovore konkrétneho termínu na emaili [email protected] alebo [email protected]

Pondelok: 8:00 – 11:00; 12:00 – 14:00
Utorok: 8:00 – 11:30; 12:00 – 13:30
Streda: 8:00 – 11:00; 12:00 – 13:30
Štvrtok: 8:00 – 11:00; 12:00 – 14:00
Piatok: 8:00 – 11:00

Postup pri objednávaní kníh

V prípade záujmu o služby študovne pošlite na e-mail [email protected]. V emaily uvediete zoznam titulov, o ktoré máte záujem a k akému dátumu Vám ich pripraviť k nahliadnutiu. Vstup do zasadačky na 3.poschodí je možný len v uvedených hodinách, kedy tam neprebieha pedagogický proces. Preto Vám vieme tituly pripraviť len na základe požiadavky zaslanej cez e-mail.

Odkaz na zoznam titulov dostupných v knižnici ÚM STU (funguje iba pod kontom G Suite v rámci siete STUBA)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zxyLliKQ89eQxnPvoMDrY-WDUI-DChGYEs7e_YmMBng/edit?usp=sharing

Odkaz na zoznam minulých záverečných prác študentov na ÚM STU (funguje iba pod kontom G Suite v rámci siete STUBA)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zxyLliKQ89eQxnPvoMDrY-WDUI-DChGYEs7e_YmMBng/edit?usp=sharing

Registrácia publikačnej činnosti (pre zamestnancov ÚM STU)

Registrácia publikačnej činnosti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiTbSznfG9zzGP6ZZHPrzjSti791KivySVcgeDIL-BCm5ePw/viewform


Registrácia ohlasu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmqXrtInQVIIYAkqveB_APxvpEIg3QDOhYCiKrZ27sCXZaAg/viewform


Registrácia podujatia (pre zamestnancov ÚM STU)

https://cloud.spectra-perseus.sk/index.php/s/WNeg6xLc5aukSa6/download


Registrácia projektu (pre zamestnancov ÚM STU)

https://cloud.spectra-perseus.sk/index.php/s/U9A9OF7fTmd5QlQ/download