Spätná väzba absolventov Priestorového plánovania – plné znenie.