• Uvodny text o vyskume na PP (1/2 strany) 
  • Link na spectra web
  • Jednotlive projekty – obrazok + kratky text + prelink

Spectra CE svojimi aktivitami prispieva k ekonomickej, sociálnej a kultúrnej integrácii v Európe. Trvalým výskumom a návrhmi riešení optimalizácie priestorových štruktúr sídiel pomáha napĺňať ciele udržateľného územného rozvoja, manažmentu a plánovania, ako aj vyrovnávať regionálne disparity, zlepšovať kvalitu života a posilňovať sociálnu spravodlivosť v Európe.

Pre vstup na webovú stránku Spectra CE EÚ kliknite na logo nižšie.