Významné podujatia

Spoločné podujatie ECTP, SPA-CE.NET a AUUP

Spectra CE EU organizuje a pozýva plánovačov a študentov plánovania na spoločné podujaite s názvom „Future of the Traces of Modernity: Public Mass Housing Neighborhoods“.

Pre viac info viď. pozvánku.

Link na registráciu:

https://forms.gle/B8NoufwkCgeMpNLo8

AESOP 2021 Online Conference – Adapting Planning: Rethinking planning practices – 12-14 July 2021

Dátum: 12.-14. Júl 2021, online podujatie

Prítomní za ÚM: Maroš Finka, Zuzana Ladzianska


Aesop PhD Workshop 2021. Post COVID – 19 recovery as a part of the transformation to industry 4.0

Hlavný organizátor: Milan Husár, ÚM STU

Dátum: 22. – 25. jún 2021, online podujatie

Prítomní za ÚM: Milan Husár, Maroš Finka, Matej Jaššo, Michal Hajduk, doktoranti


Network Conference of Spa-ce.net – 21st year of 21st Century – Western Balkans‘ Challenge of Common Future

Dátum: 21. – 22.9.2021, Belehrad

Prítomní za ÚM: Maroš Finka, Matej Jaššo, Milan Husár


Odborný seminár s medzinárodnou účasťou, Vavrín, 3.- 5.9.2021, Aktuálne environmentálne problémy a výzvy 30 rokov po Dobříšskej konferencii

Dátum: 3. – 5.9.2021, Varín

Prítomní za ÚM: Mikuláš Huba


Sustainable & Resilient Urban-Rural Partnerships

Dátum: 26.-27.11.2020, Lipsko

Prítomní za ÚM: Matej Jaššo, Milan Husár, Michal Hajduk


Webinár: Metodika tvorby Integrovaných územných stratégii

Dátum: 5.6.2021, online

Prítomní za ÚM: Maroš Finka


Študentská exkurzia „Plánovači v Madride 25.-28.04.2019“

Dátum: 25.04.2019 – 28.04.2019, Madrid – Španielsko

Prítomní za ÚM: Sandra Lamy, študenti bc. stupňa


AESOP Annual Congress 2019

Dátum: 9. – 13.7.2019, Benátky

Prítomní za ÚM: Maroš Finka, Milan Husár


The e-future of cities. Between temptations of exponential technology growth and the concept of humon city. International scientific conference

Dátum: 24. – 25. október 2019, Belehrad

Prítomní za ÚM: Maroš Finka, Matej Jaššo, Milan Husár, Michal Hajduk


EUROCITIES working group metropolitan areas & site visit, konferencia

Dátum: 16. – 17.5.2019, Bratislava, Primaciálny palác

Prítomní za ÚM: Maroš Finka


Projekt MUNISS

2016 – 2020 realizácia Medzinárodnej študentskej súťaže MUNISS, kde ÚM STU pôsobí ako koordinátor súťaže v SR, pri úzkej spolupráci Magistrátov Bratislava a Brno, s prizvaním aj hosťujúcej Viedne vzniklo množstvo unikátnych riešení navrhnutých študentmi UM STU v zmiešaných tímoch s ďalšími partnerskými univerzitami (VŠVU, FAD STU a UK v Bratislave, Vysoké učení technické a Masarykova univerzita v Brne)