Workshop report je dostupný tu.

Medzinárodný študentský workshop „Pozitívne energetické štvrte– trojnárodný kurz o prístupoch integrovaného priestorového a energetického plánovania pre existujúce sídla“ sa uskutočnil v dňoch 9. – 14. mája na STU Bratislava a v meste Trenčín. Hlavnými organizátormi boli Ústav manažmentu, STU Bratislava/Spectra Center of Excellence, Belehradská univerzita a Viedenská technická univerzita. Na podujatí, ktoré zahŕňalo teoretické (v Bratislave) aj praktické aspekty integrovaného územného a energetického plánovania, sa zúčastnilo viac ako 40 študentov z vyššie uvedených univerzít a desiatka prednášajúcich. Témy priestorového plánovania, klimatických zmien, energetickej efektívnosti, udržateľnej energetiky. V centre pozornosti boli scenáre spätného odlievania plánovania a riadenie energetiky. V záverečný deň v Trenčíne 10 skupín študentov prezentovalo svoje práce zamerané na vybrané územné celky/celky v meste Trenčín aplikujúce koncept pozitívnej energetickej štvrte.

Tvorivú attmosféru workshopu si môžete priblížiť na krátkych videozáznamoch nižšie.