Diskusné fórum o vízii udržateľného Slovenska

9. 11. 2022 sa na akademickej pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnilo diskusné fórum, venované príprave Vízie udržateľného rozvoja Slovenska 2050, za ktorú je na základe uznesenia vlády č. 41/2021 zodpovedné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Záštitu nad podujatím, ktoré sa konalo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, prevzal […]

Študentská exkurzia za pomoci Metropolitného Inštitútu Bratislava

26.10.2022 sa uskutočnila exkurzia pre študentov priestorového plánovania vedená Rebekou Petrtýlovou, Zuzanou Žurkinovou, Dorotou Šaríkovou a Janou Ilčíkovou z Metropolitného Inštitútu Bratislava. Program aktivít bol od 9:00 do 12:00 a študentom a študentkám bol predstavený MIB, jeho jednotlivé sekcie a tiež pár z ich projektov. Nasledovala prezentácia o Sekcii mestských štúdií a participácie o tom, ako do plánovania mesta sú zapájané […]