Aktuality

Krst knihy Soft City: (Pří)jemné město

Radi by sme pozvali našich študentov a zamestnancov na podujatie, ktoré sa uskutoční budúci utorok, 3. októbra. Krst knihy Soft City: (Pří)jemné město o 18:00 – moderovaná diskusia s Davidom Simom v kníhkupectve Martinus, krst knihy, autogramiáda a následne neformálne stretnutie s Davidom. S Davidom /Gehl Architects spolupracujeme od r. 2019 na vízií rozvoja a revitalizácie brownfieldu Palma. Jeho najnovšia publikácia, ktorej preklad sme s radosťou […]

Ústav manažmentu STU, oddelenie priestorového plánovania v rámci Erasmus ICM prehlbujú spoluprácu s Cairo University v Egypte.

Začiatkom júna v rámci programu Erasmus ICM prebehla stáž na Fakulte Urbánneho a regionálneho plánovania na Cairo University v Egypte, v zastúpení doc. Vladimíra Ondrejičku a doktorky Silvie Ondrejičkovej, ktorej súčasťou okrem bilaterálnych rokovaní s vedením fakulty bola ja výmena know-how najmä v oblasti energetickej transformácie. V rámci rozsiahlej prezentácie a následnej živej diskusie bol […]

Final Seminar of the BISON project Joint seminar BISON – UNEP Sustainable Infrastructure Partnership

International seminar  Transport infrastructure and Biodiversity at a nexus of challenges  Research and innovation as drivers for transformative changes  6 to 7 June 2023  Final Seminar of the BISON project  Joint seminar BISON – UNEP Sustainable Infrastructure Partnership  at the Council of Europe.   Strasbourg, France  Click here to see the programme  Click here to register  Click […]

Ústav manažmentu na IREC!

International Real Estate Challenge (IREC) je vzdelávací projekt, ktorý je zameraný na získanie skúsenosti v praxi na trhu nehnuteľností. Tohto projektu sa môžu zúčastniť študenti z celého sveta, ktorí majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí. Veľkým plusom tejto súťaže je, že študenti sú počas celého projektu vedený prideleným tútorom, ktorý im pomáha pri prekonávaní prekážok. […]

Project “V4Regions – Enhancing cooperation between V4 countries for innovative urban development” has been successfully finished!

The project addressed topics, all being highly actual issues present in the daily practice of urban planning. 1) COVID-19 overwritten municipal plans in many ways all over the world. In V4 countries have limited financial reserves, thus the pandemic threatens urban development projects, creating a need for new methodologies to finance urban development projects. On […]

Študentský projekt vedený Ústavom manažmentu STU získal ocenenie Srbskej asociácie plánovačov

Druhý novembrový týždeň sa v srbskom Čačaku konala medzinárodná výstava územného plánovania organizovaná Srbskou asociáciou plánovačov, na ktorej študentský tím plánovačov a geografov z Univerzity v Belehrade prezentoval svoj projekt ako výstup Erasmus+ Blended Intensive Programme „Pozitívne energetické štvrte – trojnárodný kurz o prístupoch integrovaného priestorového a energetického plánovania pre existujúce sídla“. Za túto prácu získal študentský tím ocenenie […]

Nie je mesto ako mesto – spolupráca s úradom Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Dňa 13.12.2022 sa na Ústave manažmentu odohralo stretnutie so zástupcom Úradu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti formou hrania hry s názvom Nie je mesto ako mesto kde si naš prváci odboru Priestorové plánovanie vyskúšali tvorbu a fungovanie participačných rozpočtov. Vyše 3 hodiny trvajúa hra bola ukončená diskusiou o svetlých i tienistých stránkach participácie […]