Aktuality

Final Seminar of the BISON project Joint seminar BISON – UNEP Sustainable Infrastructure Partnership

International seminar  Transport infrastructure and Biodiversity at a nexus of challenges  Research and innovation as drivers for transformative changes  6 to 7 June 2023  Final Seminar of the BISON project  Joint seminar BISON – UNEP Sustainable Infrastructure Partnership  at the Council of Europe.   Strasbourg, France  Click here to see the programme  Click here to register  Click […]

Ústav manažmentu na IREC!

International Real Estate Challenge (IREC) je vzdelávací projekt, ktorý je zameraný na získanie skúsenosti v praxi na trhu nehnuteľností. Tohto projektu sa môžu zúčastniť študenti z celého sveta, ktorí majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí. Veľkým plusom tejto súťaže je, že študenti sú počas celého projektu vedený prideleným tútorom, ktorý im pomáha pri prekonávaní prekážok. […]

Project “V4Regions – Enhancing cooperation between V4 countries for innovative urban development” has been successfully finished!

The project addressed topics, all being highly actual issues present in the daily practice of urban planning. 1) COVID-19 overwritten municipal plans in many ways all over the world. In V4 countries have limited financial reserves, thus the pandemic threatens urban development projects, creating a need for new methodologies to finance urban development projects. On […]

Študentský projekt vedený Ústavom manažmentu STU získal ocenenie Srbskej asociácie plánovačov

Druhý novembrový týždeň sa v srbskom Čačaku konala medzinárodná výstava územného plánovania organizovaná Srbskou asociáciou plánovačov, na ktorej študentský tím plánovačov a geografov z Univerzity v Belehrade prezentoval svoj projekt ako výstup Erasmus+ Blended Intensive Programme „Pozitívne energetické štvrte – trojnárodný kurz o prístupoch integrovaného priestorového a energetického plánovania pre existujúce sídla“. Za túto prácu získal študentský tím ocenenie […]

Nie je mesto ako mesto – spolupráca s úradom Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Dňa 13.12.2022 sa na Ústave manažmentu odohralo stretnutie so zástupcom Úradu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti formou hrania hry s názvom Nie je mesto ako mesto kde si naš prváci odboru Priestorové plánovanie vyskúšali tvorbu a fungovanie participačných rozpočtov. Vyše 3 hodiny trvajúa hra bola ukončená diskusiou o svetlých i tienistých stránkach participácie […]

Hľadanie foriem a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu

Združenie Slovak Smart City Cluster (SSCC) v spolupráci s Ukrajinsko-slovenskou biznis agentúrou (USBA) so SPECTRA Centre of Excellence EU pri STUa členmi združenia iROZVOJ iREGION n.o., (f)ITcubator n.o., STU BA a  SPECTRA a partnermi (COLLDEEDs, s.r.o., AlKur s.r.o.) organizovalo dňa 23.novembra 2022 workshop„Hľadanie foriem a príležitostí pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu“ _________________________________________________________________ Workshop bol zameraný na diskusiu o otázkach pomoci […]

Stretnutie s odborníčkou na kriminalistiku a prevenistkou

Študenti Priestorového plánovania absolvovali v septembri a októbri v rámci témy Urbánna bezpečnosť stretnutia s odborníčkou venujúcou sa prevencii kriminality ako i preventistkou por. JUDr. Janou Sadivovou z OR PZ v Bratislave I , a návštevu radiaceho strediska Integrovaného záchranného systému v Bratislave, kde sa stretli s vedúcim oddelenia Mgr. Tiborom Olaszom a službukonajúcimi hasičmi a zdravotníkmi. V týchto blokoch sa venovali […]

Diskusné fórum o vízii udržateľného Slovenska

9. 11. 2022 sa na akademickej pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnilo diskusné fórum, venované príprave Vízie udržateľného rozvoja Slovenska 2050, za ktorú je na základe uznesenia vlády č. 41/2021 zodpovedné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Záštitu nad podujatím, ktoré sa konalo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, prevzal […]