Aktuality

Virtuálna Zimná Škola o Prestavbe a Rekonštrukcii Regiónov v tranzícii

Drahí študenti, odborníci a verejnosť,S radosťou Vás pozývame na online stretnutie plné inovácií a teoretických poznatkov o téme, ktorá je všetkému iná, len nie nudná: “Teória nie je nudná – Prestavba a rekonštrukcia regiónov v tranzícii v kontexte klimatických a spoločenských zmien.” Dátum a Čas: 14.03.2024, 9:00 – 15:00 Online Platforma: ZOOM Na tejto virtuálnej […]

Úspešný Deň otvorených dverí na Ústave manažmentu STU!

Minulý týždeň sme s radosťou privítali viac ako 50 účastníkov z rôznych kútov krajiny na našom Dni otvorených dverí, konanom 15.02.2024! Táto udalosť nám priniesla neuveriteľnú radosť a očakávame, že mnohí z vás sa stanú súčasťou našej plánovacej a manažérskej rodiny v budúcom akademickom roku. Naši hostia mali príležitosť spoznať naše študijné programy Priestorové plánovanie […]

Pozvánka na Deň otvorených dverí 2024

Pozývame všetkých študentov a záujemcov o štúdium priestorového plánovania a investičného plánovania v priemyselnom podniku NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 15.02.2024 o 13:00. DOD sa uskutoční v zasadačke na 3. poschodí Ústavu manažmentu STU (Vazovova 5, Bratislava) a online cez Google Meet: https://meet.google.com/qzc-wjvu-bty

Pozvánka na konferenciu

INTERNATIONAL CONFERENCE OF TIRANA PLANNING WEEK 2024 (ICTPW24) APRIL 22-23. 2024. Call for Abstracts The International Conference of Tirana Planning Week 2024 (ICTPW24) is centered around the pivotal theme of urban sustainability and resilience. This multifaceted theme invites exploration across a spectrum of dimensions, encompassing formal, functional, social, economic, and environmental aspects. Recognizing the interdisciplinary nature of this theme, […]

Ponuka stáže na Ministerstve vnútra SR!

Uvažujete nad tým, kde by ste chceli pôsobiť po ukončení vysokoškolského štúdia? Ak máte záujem oboznámiť sa so systémom prevencie kriminality na Slovensku v praxi, ste študentom 3. alebo  4.ročníka, ovládate program Excel pre pokročilých prípadne expert,  viete pracovať s číslami, tak je tu možnosť v rámci bezplatnej stáže na odbore prevencie kriminality, kancelárie ministra vnútra, Ministerstva vnútra SR, […]

Kick-off projektu Jean Monnet PM4U!

25. septembra sme v rámci programu Erasmus+ Jean Monnet iniciovali projekt „Projektový manažment pre mestskú transformáciu EÚ v kontexte zmeny klímy a energetickej transformácie“ (PM4U). Akademici zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Kyjevskej národnej univerzity Tarasa Ševčenka a Kyjevskej národnej univerzity stavebníctva a architektúry si podali ruky aspoň virtuálne a započali spoluprácu.. PM4U rieši výzvy mestskej […]

Stavebný ombudsman Ing. Pavlovič na UM STU!

V utorok, 24.10.2023, sme boli poctení návštevou bratislavského stavebného ombudsmana p. Ing. Pavloviča. P. Pavlovič ako jeden z predstaviteľov občianskej spoločnosti sa dlhé roky zapájal do diania v kauze pezinská skládka a práve o tejto problematike prednášal naším študentom bakalárskeho stupňa v súvislosti s procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.

Klimaticky odolná Bratislava

Mesto Bratislava predstavila nový projekt z názvom Klimaticky odolná Bratislava s cielom posilniť kapacity a odolnosť hlavného mesta voči dopadom klimatickej zmeny. Na webovej stránke projektu https://klimatickyodolna.bratislava.sk/ možno ájsť okrem informácií o projekte aj iné informáce o tom, ako sa Bratislava na tieto zmeny pripravuje a aké dáta využíva.

Krst knihy Soft City: (Pří)jemné město

Radi by sme pozvali našich študentov a zamestnancov na podujatie, ktoré sa uskutoční budúci utorok, 3. októbra. Krst knihy Soft City: (Pří)jemné město o 18:00 – moderovaná diskusia s Davidom Simom v kníhkupectve Martinus, krst knihy, autogramiáda a následne neformálne stretnutie s Davidom. S Davidom /Gehl Architects spolupracujeme od r. 2019 na vízií rozvoja a revitalizácie brownfieldu Palma. Jeho najnovšia publikácia, ktorej preklad sme s radosťou […]