Medzinárodná vedecká konferencia Current Trend in Spas, Hospitality and Tourism 2024, bola venované téme udržateľnosti v cestovnom ruchu – konkrétne hlavnou myšlienkou bolo hľadanie budúcich smerov v cestovnom ruchu (Quo vadis Tourism)

Na konferencii boli prezentované hlavné vízie a ciele nového ministerstva cestovného ruchu a športu, štátnym tajomníkom Mgr. Harbuľákom a generálnym riaditeľom sekcie cestovného ruchu Ing. Ondrčkom.

Konferencia tiež ponúkla zaujímavý výber prednášok. Najzvučnejšou bola prednáška od Dr. h. c. prof. Dr. Haralda Pechlanera (zakladateľ a vedúci Školy transformácie a udržateľnosti, Katolícka univerzita Eichstätt-Ingolstadt, Nemecko), ktorý hovoril na tému: Bod obratu a transformácie: Bude cestovný ruch schopný stať sa činiteľom zmeny?

Konferencia ukázala zaujímavý pohľad na udržateľný rozvoj z rôznych hľadísk. Niekedy je to práve cestovný ruch, ktorý dokáže naštartovať zmeny v regionálnom rozvoji. Z tohto pohľadu, sa tu ukazuje interdisciplinárna spolupráca, medzi oblasťou cestovného ruchu a priestorovým plánovaním.

Ku konferencii som pripravila vedecký článok, na tému Koncept kultúrnej krajiny v kontexte udržateľného cestovného ruchu na Slovensku, ktorý bol akceptovaný na publikovanie vo vedeckom časopise Ekonomická revue cestovného ruchu.

Na fotografii – assoc. prof. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. má úvodný príhovor
zdroj: https://www.ef.umb.sk/fakulta/o-fakulte/novinky-na-ef-umb/medzinarodna-vedecka-konferencia-current-trend-in-spas-hospitality-and-tourism-2024-pri-prilezitosti-60-vyrocia-katedry-cestovneho-ruchu.html