V druhej polovici mája 2024 sa Milan Husár zúčastnil pracovnej cesty v rámci programu Erasmus ICM medzi Slovenskou technickou univerzitou (STU) a Katolickou univerzitou v Chile, na hostiteľskom pracovisku Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.

Spolupráca započala v máji 2023, kedy pracovisko Spectra CE EU STU hosťovalo dvoch domácich výskumníkov, Kay Bergamini Ladrón de Guevara a Homero Larrain, ktorým boli naše pracovisko a laboratóriá predstavené.

Prvé štyri dni v Santiagu sa niesli v znamení návštevy Katolíckej university a miestnych laboratórií zameraných na priestorové plánovania a udržateľný rozvoj miest, smart city laboratórium zriadené v spolupráci s regiónom Santiago de Chile a priestorov UC College. Prebehli diskusie s miestnymi pedagógmi a expertami o profesionálnych aktivitách oboch pracovísk a vzájomnej potenciálnej spolupráci. Hlavným cieľom týchto stretnutí bolo prehĺbiť spoluprácu medzi našimi inštitúciami, výmena poznatkov a skúseností v oblasti urbánnych a teritoriálnych štúdií a identifikácia nových príležitostí pre spoločné projekty a výskumné aktivity.

Druhá časť pracovnej cesty prebehla v meste Iquique na severe krajiny neďaleko púšte Atacama. Kolegovia z laboratória CAPCA tu vykonávali terénny prieskum v bývalom banskom regióne s miestnymi stakeholdermi. Tento prieskum bol zameraný na analýzu urbánnych a environmentálnych výziev v tejto oblasti a na identifikáciu možností pre zlepšenie miestneho plánovania a rozvoja.

Pracovná cesta priniesla niekoľko významných výsledkov, ako sú posilnenie akademických a výskumných vzťahov medzi STU a Katolickou univerzitou v Chile, získanie cenných poznatkov a skúseností v oblasti urbánnych štúdií a priestorového plánovania, identifikácia nových možností pre spoločné projekty a výskumné iniciatívy či realizácia terénneho prieskumu v meste Iquique, ktorý poskytne dôležité dáta pre projekt CAPCA a prispeje k jeho úspešnej realizácii.