Hlavným cieľom podujatia bolo zdieľať výstupy a výsledky projektu Making City a pripraviť úspešné ukončenie projektu. Okrem toho bolo dôležité zúčastniť sa na workshopoch zameraných na obchodné modely, replikáciu modelu PED a plány rozširovania na väčšie územia s cieľom inšpirovať aj iné mestá k podobným počinom. Ďalším kľúčovým cieľom bolo nadviazať kontakty so zainteresovanými stranami a ďalšími partnermi konzorcia počas workshopu pre zainteresované strany a získať poznatky z inovačného workshopu o udržateľných riešeniach energetiky v mestách a sledovať praktické implementácie v Groningene.

12. júna 2024 sa podujatie začalo privítaním a úvodnou prezentáciou, kde sa predstavili ciele stretnutia a pokroky v rôznych pracovných balíkoch. Dopoludnie bolo vyplnené viacerými workshopmi o obchodnom modeli a využití PED, replikácii a plánoch rozširovania PED a interaktívnou hrou o navrhovaní PED. Workshop o modeli UFM (Mestský finančný metabolizmus) pojednával o finančných dôsledkoch energetickej chudoby.

Popoludní sa konal workshop pre zainteresované strany, ktorý zahŕňal panelové diskusie a prezentácie rôznych rečníkov, vrátane lídrov pracovných balíkov, ktorí diskutovali o udržateľnom mestskom rozvoji a implementácii PED.

13. júna 2024 sa začalo podujatie Inovačný workshop plenárnou diskusiou o stratégii Groningenu smerom k tomu, aby sa stal mestom bez emisií CO2. Následne si účastníci mohli vybrať účasť na dvoch z troch paralelných workshopov. Tieto workshopy sa venovali témam, ako je energetická transformácia ako sociálny proces zameraný na energetickú chudobu, technické opatrenia PED a politika, a interaktívne plánovanie a riadenie energií v interaktívnej hre. Poobede prebehli terénne prieskumy v lokalitách PED Sever a PED Juh v Groningene. Tieto návštevy zahrňovali prehliadky budovy EAE, apartmánov Nijestee, budovy Mediacentrale a solárneho chodníka.

Hlavné poznatky z tejto udalosti zahŕňali význam pokračujúcej spolupráce medzi partnermi projektu aj po skončení rámca Making City, praktické poznatky o navrhovaní a implementácii PED v mestských prostrediach, cenné kontakty so zainteresovanými stranami, odborníkmi na energiu, poskytovateľmi technológií a miestnymi predstaviteľmi, a pozorovanie snáh Groningenu o udržateľnosť, čo poskytlo praktické nápady pre podobné projekty.