V dňoch 2.6 až 9.6.2024 absolvoval doc. Matej Jaššo v rámci programu Erasmus+ zamestnaneckú mobilitu na University of Thessaly, Volos, School of Engineering na Oddelení plánovania a regionálneho rozvoja. Krátky študijný pobyt bol cennou skúsenosťou v oblasti porovnania kurikul študijných programov priamo alebo nepriamo venujúcich sa priestorovému plánovaniu ako aj parciálnym otázkam mestského a regionálneho rozvoja ako je udržateľná mobilita alebo revitalizácia urbánnych postihnutých území.

Volos je mestom s veľmi dlhou industriálnou tradíciou siahajúcou až do 19. storočia a prostredníctvom rakúskych obchodníkov a podnikateľov mal tento región úzky kontakt aj s prostredím našej strednej Europy. Súčasnú tvár získal Volos najmä po modernistických prestavbách po katastrofálnom zemetrasení roku 1955 a v druhej polovici 20. storočia sa stal jedným z najdôležitejších gréckych prístavov. Hlavný campus University of Thessaly sa rozkladá v zóne severozápadne od nákladného prístavu a je mixom nových budov z 21.storočia a adaptovaných starých skladov, hál a kancelárií pôvodne patriacich k prístavu. Univerzita má však svoje pracoviská po celom území regiónu Tesália.

Volos stále čelí mnohým výzvam súvisiacimi s transformáciou industriálneho dedičstva 20.storočia ale aj klimatickým zmenám. Celý záliv je v lete sužovaný veľmi horúcou a vlhkou mikroklímou a mnohými environmentálnymi hrozbami. V septembri roku 2023 mesto postihli katastrofálne záplavy a s ich niektorými následkami sa mesto potýka dodnes. Za 24 hodín vtedy na mesto spadol zrážkový úhrn, ktorý je inak typický pre celé jesenné obdobie.

Konzultácie s dr. Nikolaosom Gavanasom a prof.Petrosom Rodakiniasom priniesli zaujímavé zistenia v porovnávaní stredoeurópskej a mediteránnej plánovacej kultúry ale aj v oblasti cezhraničnej spolupráce v špecifických podmienkach. V rámci môjho pobytu som zrealizoval prednášky na témy „20 rokov regiónu CENTROPE – kritická reflexia a budúce perspektívy“ a „Stredoeurópska plánovacia kultúra“.

Prehĺbenie nadviazanej spolupráce v oblasti výučby, inovatívnych techník vo výučbe a projektovej činnosti zároveň prinesie pridanú hodnotu do pedagogického procesu na oboch univerzitách. Plánujeme nadviazať a rozšíriť spoluprácu oboch inštitúcií aj v rámci vedecko-výskumnej siete Spa- ce.net, ktorá je zameraná na krajiny strednej a juhovýchodnej Európy.

Súčasťou cesty do Grécka bolo aj krátke stretnutie so starostom neďalekého ostrova Skiathos, Thodorisom Tzoumasom. Skiathos ako jediná grécka municipalita má vypracovanú lokálnu stratégiu 2030 sledujúcu tzv. 17 cieľov udržateľného rozvoja a snaží sa zaviesť udržateľné formy turistického ruchu. Tento najnavštevovanejší ostrov súostrovia Sporady je pod masívnym turistickým ale aj developerským tlakom a súčasné vedenie ostrova sa snaží o rozumný a udržateľný rozvoj nielen prostredníctvom klasických nástrojov územného plánovania ale aj vytvorením predpokladov pre rozvoj inovatívnych nástrojov komunitného plánovania, sociálnu inklúziu a prirodzenú diverzitu. Snahou súčasného vedenia je, aby Skiathos nebol iba lokalitou z muzikálu Mamma mia, ale aj unikátnym biotopom v Egejskom mori a predovšetkým udržateľnou lokálnou komunitou. V rozhovore sme otvorili aj možnosť budúcoročnej študentskej exkurzie na toto miesto, zaujímavé nielen z hľadiska krajinnej ekológie a komunitného plánovania.