V rámci projektu Be Ready (UrBan hEat islands REsilience, prepAreDness and mitigation strategy) sme dňa 8. apríla 2024 navštívili projektového partnera na území Českej republiky obec Ratiboř. Pracovné stretnutie s projektovým partnerom prebehlo formou ukážky lokalít, ktoré budú v rámci projektu monitorované a neskôr podľa prijatých záverov aplikované dané druhy opatrení. Súčasťou stretnutia bol aj rozhovor a stanovenie si určitých krokov v nadväznosti na ciele projektu. Návrhy typov postupov a metodík pre napĺňanie cieľov projektu. Ako uvádza samotný projekt, tak spoločnou výzvou, ktorú treba riešiť, sú mestské tepelné ostrovy (UHI). Nedávne bezprecedentné vlny horúčav demonštrujú akútnu potrebu posilniť pripravenosť a adaptačnú schopnosť spoločnosti vyrovnať sa s dopadmi zmeny klímy a podporiť odolnosť na úrovni mesta.

Cieľom projektu Be Ready je:

– poskytnúť miestnym a regionálnym orgánom výskumné, hodnotiace a prevádzkové nástroje na lepšie pochopenie UHI, jeho hnacích síl a účinkov;

– spoluvytvárať, testovať a overovať spoločne vyvinuté riešenia na zmiernenie účinkov UHI v mestách;

– podporovať partnerské mestá pri vytváraní a prijímaní akčných plánov na zvýšenie odolnosti voči účinkom UHI s konkrétnymi akciami na podporu zelených, modrých alebo bielych opatrení.

Tento projekt je podporený programom Interreg pre dunajský región spolufinancovaným Európskou úniou.

Zľava Martin Žabčík (starosta obce Ratiboř), Marek Koňařík, Martin Šalkovič

Pohľad na centrum obce pred obecným úradom Ratiboř

Inštalácia meracích zariadení na zber klimatologických údajov

Inštalácia meracích zariadení na zber klimatologických údajov