Ako vyzerala hromadná bytová výstavba na západe Európy v druhej polovici dvadsiateho storočia? Ako sa reflektovali v priestore predstavy o ideálnom kolektívnom bývaní v Rakúsku? Je možné aj sakrálne stavby budovať v modernom štýle? Aj na tieto otázky sme sa snažili zodpovedať počas študentskej exkurzie do rakúskej Viedne 3. mája 2024 so študentami druhého ročníka odboru Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu STU. Hlavnou destináciou bolo sídlisko Alterlaa a Votrubakirche, ktoré patria medzi najvýznamnejšie stavby 70tych a 80tych rokov dvadsiateho storočia.

Sídlisko Alterlaa vo Viedni je zaujímavým príkladom priestorového plánovania a vtedajšej architektúry, ktoré odzrkadľujú predstavy o ideálnom kolektívnom bývaní. Hoci Rakúsko nepatrilo medzi krajiny východného bloku, má silnú vyše storočnú sociálnodemokratickú tradíciu. Predovšetkým vo Viedni vzniklo viacero urbanistických počinov, ktorých cieľom bolo vytvoriť optimálne podmienky pre bývanie strednej vrstvy. Výraz tejto stavby nápadne pripomína prvky socialistickej výstavby, ktorá sa stavala na našom území a môžeme si všimnúť mnohé aspekty, ktoré sú pre obe krajiny podobné. Postavené v 70. rokoch 20. storočia, sídlisko Alterlaa bolo navrhnuté s dôrazom na funkčnosť, komfort a estetiku. Jeho architektúra je charakterizovaná modernistickými prvkami, čistými líniami, veľkorysými zelenými plochami a bohatou občianskou vybavenosťou, ktorá častokrát aj prekračuje dnešné štandardy a tvorí vyhľadávanú lokalitu. Aspekty sídliska boli navrhnuté tak, aby sídlisko poskytovalo optimálne podmienky pre život svojím obyvateľov. Zóna tvorí príklad dobre naplánovaného mestského prostredia s rôznymi typmi obytných budov, zelenými zónami, obchodmi a službami, ktoré sú ľahko dostupné.

Druhá zastávka bol objekt s názvom Votrubakirche, kde sme mali možnosť preskúmať hodnoty tejto ikonickej stavby. Študenti mali príležitosť študovať jej štruktúru, dizajn a význam v kontexte miestnej komunity a kultúry. Votrubakirche je modernistický kostol vo viedenskej štvrte Liesing na západe mesta, ktorý bol navrhnutý rakúskym architektom Fritzom Wotrubom a dokončený v roku 1976. Tento unikátny kostol je známy svojou nekonvenčnou architektúrou, ktorá sa výrazne odlišuje od tradičných sakrálnych štruktúr. Má formu hranolu so štvorcovou základňou, skladá za zo 152 betónových blokov a pripomína skôr abstraktnú sochu ako tradičný sakrálny objekt. Interiér je navrhnutý štýlovo a ponúka jedinečnú atmosféru pre modlitby a meditácie.

Z pohľadu priestorového plánovania sú oba tieto objekty dôležitými príkladmi, ktoré ukazujú, ako plánovanie a architektúra môžu ovplyvniť a tvarovať verejný priestor a obytné prostredie. Ich umiestnenie a dizajn boli navrhnuté tak, aby zapadali do okolitého prostredia a prispievali k tvorbe kultúrnej a sociálnej identity miesta. Oba príklady poskytujú bohatý základ pre pochopenie rôznych prístupov k tvorbe mestských prostredí a sídelných štruktúr.

Počas návštevy sme mali možnosť preskúmať rôzne ich aspekty vrátane architektúry, infraštruktúry a sociálnej integrácie. Študenti mali možnosť porovnať rôzne prístupy ku priestorovému plánovaniu a získať inšpiráciu pre svoje vlastné projekty. Cieľom bolo aj pochopiť vtedajšie politické súvislosti a ich manifestáciu v priestore.

Exkurzie sa zúčastnili aj naši zahraniční študenti z University of Energy and Natural Resources z Ghany, ktorí sú zapísaní na Ústave manažmentu na základe Erasmus ICM zmluvy medzi Ústavom manažmentom STU, pracovisko Spectra Centrum Excelencie EÚ a University of Energy and Natural Resources. V rámci tejto spolupráce sme privítali v novembri 2023 štyroch pedagógov a výskumníkov na STU a aktuálne u nás študuje osem študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa ich študijného programu Zmena klímy a udržateľnosť. Celkové skúsenosti boli pozitívne a inšpiratívne a poskytli nám cenné poznatky a perspektívy, ktoré obohatia našu prácu a projekty v budúcnosti.