9. 11. 2022 sa na akademickej pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnilo diskusné fórum, venované príprave Vízie udržateľného rozvoja Slovenska 2050, za ktorú je na základe uznesenia vlády č. 41/2021 zodpovedné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Záštitu nad podujatím, ktoré sa konalo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, prevzal rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Oliver Moravčík a zorganizovalo ho SPECTRA Centre of Excellence Európskej únie pri STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre Rímsky klub a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike. Diskusné fórum bolo zároveň pripomenutím polstoročnice od vydania prvej správy Rímskeho klubu „Medze rastu“, ktorá sa stala jednou z najdiskutovanejších prognostických expertíz 20. storočia.

Bli63ie info na webe STU a na FB UM STU

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/diskusne-forum-o-vizii-udrzatelneho-slovenska.html?page_id=15764

https://www.facebook.com/UMSTU/posts/pfbid02yZPegc6ECswJyej8jaosfpqa8eHjj3BT8uoF7Nd92dL39nvskQ7abuYkicJPpwsRl