Profil výskumníka

Veronika Aschenbrierová je architekta a doktorandka na Ústave Manažmentu Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Svoje inžinierske štúdium ukončila na Fakulte architektúry STU v oblasti obnovy a revitalizácie pamiatok. Cieľom jej výskumnej práce je ochrana priemyselného dedičstva a jeho regenerácia v zmysle udržateľného rozvoje. Konkrétnejšie pracuje vo svojom výskume s Coburgovským železiarskym komplexom na Horehroní, jeho hodnotami a potenciálom k posilneniu rozvoja regiónu. Okrem akademickej činnosti sa aktívne angažuje participatívnymi aktivitami v občianskom združení Coburgovci na Slovensku, ktorého je spoluzakladateľkou. Jeho cieľom je prispieť k zvýšeniu povedomia o tejto málo poznanej súčasti kultúrneho dedičstva a zároveň jeho ochrana. Mala možnosť absolvovať 1 rok štúdia v rámci Erasmus+ programu na Bauhaus Universität vo Weimare, ktoré sa orientvalo na revitalizáciu brownfieldov a obnovu, a manažment kultúrneho dedičstva.

Výskumné záujmy: architektúra, kultúrne dedičstvo, priemyselné dedičstvo, revitalizácia, udržateľný rozvoj

LinkedIn profil: www.linkedin.com/in/veronika-aschen

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Veronika-Aschenbrierova

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-4288-2614

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika