ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – BRNKALÁKOVÁ, Stanislava – ŠPAČEK, Martin – SLEE, Bill – NIJNIK, Maria – VALERO, Diana – MILLER, David – BRYCE, Rosalind – KOZOVÁ, Mária – POLMAN, Nico – SZABO, Tomáš – GEŽÍK, Veronika. Understanding social innovation for the well-being of forest-dependent communities: a preliminary theoretical framework. In FOREST POLICY AND ECONOMICS. No. 97 (2018), s.163-174. ISSN 1389-9341 (2018: 3.099 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.329 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1016/j.forpol.2018.09.016 ; WOS: 000452955800017 ; SCOPUS: 2-s2.0-85053490983.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír – KOZOVÁ, Mária. Európska strategická výskumná agenda projektu Inspiration. In Životné prostredie. Roč. 52, č. 3 (2018), s.184-188. ISSN 0044-4863.

ADF02            FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír – JAMEČNÝ, Ľubomír – LADZIANSKA, Zuzana – SCACCHI, Micaela. Common functional urban areas integrated environmental management strategy (FUAIEMS). In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 2 (2018), s.3-17. ISSN 1338-0370.

ADF03            PETRÍKOVÁ, Dagmar. LUMAT project meeting and project steering committee in Ljubljana, Slovenia 24.-25.5.2018. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 1 (2018), s.34-35. ISSN 1338-0370.

ADF04            PETRÍKOVÁ, Dagmar. Action plans for integrated environmental management for Ruda Śląska Fua and Trnava Fua and pilot investments in  Ruda Śląska and Trnava. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 2 (2018), s.27-37. ISSN 1338-0370.

ADF05            PETRÍKOVÁ, Dagmar. Interreg CE89 LUMAT project public conference “Future chalenges of land management” in Slovenian conference centre Brod pri Kranju 25-27.9.2018. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 2 (2018), s.39-41. ISSN 1338-0370.

ADF06            TÓTH, Attila – JAŠŠO, Matej. The perception of unexpected disasters by stakeholders from peripheral areas – case study river Ipeľ. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 1 (2018), s.18-31. ISSN 1338-0370.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            FINKA, Maroš. Stadt-und Raumentwicklung Slowakei. In Handwörterbuch der Stadt-und Raumentwicklung. Band 4. S-Z. 1. vyd. Hannover : Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 2018, S.2335-2343. ISBN 978-3-88838-560-5.

AEC02            HUSÁR, Milan – FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Innovations and Changing Role of Public Sector and Challenges for Local and Regional Development in Central and Eastern European Countries After 2020. In The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer, 2018, S. 7-24. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-319-93574-4. V databáze: WOS: 000481779600004 ; SCOPUS: 2-s2.0-85089851709 ; DOI: 10.1007/978-3-319-93575-1_2.

AEC03            JAŠŠO, Matej – FINKA, Maroš. The Role of Leadership in the Current Contexts of Central European Planning Culture. In The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer, 2018, S.131-159. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-319-93574-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85089846757 ; WOS: 000481779600010 ; DOI: 10.1007/978-3-319-93575-1_8.

AEC04            JAŠŠO, Matej – HAJDUK, Michal. Sociálne médiá ako faktor konkurencioschopnosti miest = Social media as a factor of city competetiveness. In Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska : /monografický vedecký zborník. 1.vyd. Brno : Knowler, 2018, S.48-61. ISBN 978-80-905988-4-3.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír. Memoriálne pamiatky, regionálny a územný rozvoj. In Bardkontakt 2018 : Problematika mestských pamiatkových centier : zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bardejov : Mestský úrad Bardejov, 2018, S. 129-134. ISBN 978-80-570-0184-3.

AFD02            HUSÁR, Milan – FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír. Changing role of borders in the central Europe-fuzzy borders and their effect on cooperation. In Geografické informácie : 26th international geographical conference on Geographical Aspects of Central Europe-Slovakia and Czechia, Oct 10-11, 2018, Nitra. Vol.22, part 1 (2018), s.131-149. ISSN 1337-9453. V databáze: WOS: 000467957900010 ; DOI: 10.17846/GI.2018.22.1.131-149.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01            ŠPAČEK, Martin – HUSÁR, Milan. Cross-border governance-polycentricity in practice? In Slovak economic association meeting 2018 (SEAM2018) : conference, September 21-22,2018, Bratislava. 1.vyd. Bratislava : Comenius University, 2018, S.16. ISBN 978-80-223-4562-0.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGI01   FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír – KOZOVÁ, Mária – IZAKOVIČOVÁ, Zita. National report on synthesis of collated information following the template and national workshops.Slovakia.D2.5. 1.vyd. Bratislava SPECTRA 2018. 89 s.

AGI02   FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír – KOZOVÁ, Mária – IZAKOVIČOVÁ, Zita – BRILS, Jos  et al. National reports with a review and synthesis of the collated information. D2.5 [elektronický zdroj]. 1.vyd. Bratislava SPECTRA 2018. Dessau-Rosslau UBA 2015. CD ROM.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01   KRČMÉRYOVÁ, Monika. Študentské návrhy. In Navrhnúť školu architektúry. 1. vyd. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018, S.32-34. ISBN 978-80-227-4823-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01   HUSÁR, Milan. Cities of the future. (Města budoucnosti). In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 2 (2018), s.38. ISSN 1338-0370.

EDI02   PETRÍKOVÁ, Dagmar. Review: The role of public sector in local economic and territorial development. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 1 (2018), s.32. ISSN 1338-0370.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…)

FAI01     FINKA, Maroš (ed.) – JAŠŠO, Matej (ed.) – HUSÁR, Milan (ed.). The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland. Springer 2018. 271 s. ISBN 978-3-319-93574-4. ISSN 2522-8595. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-319-93575-1 ; WOS: 000481779600001.

GHG Práce zverejnené na internete

GHG01           FINKA, Maroš. A unique project of the Slovaks in Shanghai: even thanks to them, there will be a city that the world has never seen before [elektronický dokument]. 2018. Dostupné na internete: <https://navva.org/slovakia/nation>.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01     FINKA, Maroš – JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan. Editorial. In The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer, 2018, S.1-5. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-319-93574-4. V databáze: WOS: 000481779600002 ; SCOPUS: 2-s2.0-850898333597.

GII02     FINKA, Maroš – JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan. Preface. In The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer, 2018, S.V. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-319-93574-4. V databáze: SCOPUS: 2-s.0-85089842200. GII03              FINKA, Maroš – JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan. Introduction. In The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer, 2018, S.IX-XIII. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-319-93574-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85089854405.