Profil pedagóga a výskumníka

Michal Hajduk ukončil inžinierske štúdium na Fakulte architektúry STU, neskôr pokračoval v doktorandskom štúdiu na Ústave Manažmentu na programe Priestorové Plánovanie, ktoré ukončil s dizertačnou prácou na tému „Využitie sociálnych médií v participatívnej plánovacej kultúre.“ Po skončení štúdií nastúpil na Ústave manažmentu ako výskumný pracovník a venuje sa naďalej výskumnej činnosti a výučbe. Medzi hlavné témy výskumu a výučby patrí najmä štúdium vývoja miest, mestský verejný priestor, participatívna kultúra, ale aj témy ako udržateľnosť mestského rozvoja, energetika či koncept SMART CITY, ktoré spracováva aj ako riešiteľ vo viacerých medzinárodných projektoch. V rámci výmenných pobytov absolvoval štúdium na East China Normal University v Šanghaji a výmenný učiteľský pobyt na Academy of the Arts v Reykjavíku. Okrem akademickej činnosti sa venuje aj architektonickej praxi a využitia poznatkov v komerčnom prostredí.

Výskumné záujmy: architektúra, priestorové plánovanie, participácia verejnosti, zapojenie verejnosti, história miest

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/michal-hajduk-8b4752127/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Michal-Hajduk

Google Scholar profil:

Orcid profil: 0000-0002-7351-9888

Scopus ID výskumníka: 57218871058

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón:

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika