Študijné oddelenie Ústavu manažmentu, STU v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Ing. Mária Jančíková
referentka pre študijné záležitosti

Mgr. Zuzana Janovská
referentka pre študijné záležitosti

blok, posch./kanc.: B2, 1/2
tel.: 0918 669 138 (klapka: 9130)
e-mail: [email protected]

Stránkové hodiny

Pondelok9:00 – 12:00
Utorok 9:00 – 12:00
Streda 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Štvrtok 9:00 – 12:00
Piatokneúradný deň