Profil výskumníka

Jakub Hajduk je študentom doktorandského stupňa na Ústave manažmentu STU Bratislava. V rámci štúdií sa v roku 2018 účastnil medzinárodnej súťaže International Real Estate Challange v Hamburgu, zahraničnej mobility Erasmus+ v Gdansku a študentskej súťaže MUNISS v rokoch 2019, 2020. Svoj výskum zameriava najmä na problematiku udržateľného a komplexného rozvoja v rámci suburbanizácie prostredníctvom analýz a mapovania za pomoci GIS. Okrem akademickej činnosti taktiež pôsobí vo sfére územného plánovania.

Výskumné záujmy: suburbanizácia, GIS, Bratislava, udržateľný priestorový rozvoj, urbanizmus

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/jakubhajduk/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Hajduk

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0001-9200-8963

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika