International Real Estate Challenge (IREC) je vzdelávací projekt, ktorý je zameraný na získanie skúsenosti v praxi na trhu nehnuteľností. Tohto projektu sa môžu zúčastniť študenti z celého sveta, ktorí majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí. Veľkým plusom tejto súťaže je, že študenti sú počas celého projektu vedený prideleným tútorom, ktorý im pomáha pri prekonávaní prekážok.

Po úvodnej prezentácii slovenského realitného trhu s tímom reprezentantov STU (4 za IPPP a 1 za PP z ÚM) som sa pripojil k medzinárodnej skupine (so zastúpením škôl Politechnico di Milano, České vysoké učení technické a Slovenská technická univerzita) a naším spoločným záujmom nasledujúcich dní bolo preskúmať trh nehnuteľností v tureckom meste Istanbul. Týmto sa začal IREC – International Real Estate Challenge. 

Prvé dva dni sme sa podrobne oboznámili s požiadavkami nášho fiktívneho investora, ktorého záujmom bolo rozšíriť svoje miesto podnikania do európskeho priestoru. Našou úlohou bolo vedieť „predať“ nami pridelené mesto v silnej konkurencii európskych metropol, na čele s Barcelonou, Dublinom, Milánom, Prahou i domovskou Bratislavou. V tejto fáze projektu bolo definovať silné argumenty, ktoré investora presvedčia, že práve Istanbul je skvelá voľba. Naše myšlienky sme spísali do Strategického listu, ktorý sme odovzdali odbornej komisii projektu pred odchodom do nám prideleného Istanbulu, mesta na pomedzí Európy a Ázie. Ešte predtým však bolo potrebné oboznámiť sa s charakteristikami a špecifikáciami trhu, ktorý stojí na pomedzí dvoch kontinentov a tvorí pomyselnú bránu do Európy. Práve tak sme si pomenovali našu fiktívnu spoločnosť, GATE (Global Advisor Transeuropean Estate). 

Nastal deň D a my sme sa vydali na pracovnú cestu do metropoly čítajúce desiatky miliónov obyvateľov. Naši tutori nám dohovorili obhliadku troch priestorov, ktoré by sa dali potenciálne prebudovať podľa potrieb klienta, ktorého zámerom bolo či už krátkodobo alebo dlhodobo prenajímať kancelárie alebo miesta v typoch open-space so zameraním na štart-upy. Prvý navštívený objekt – nákupné centrum Marmara Park, ani tretí objekt – Quasar Towers, ponúkajúci mix rezidenčnej, ubytovacej, obchodnej i kancelárskej časti, neuspokojili naše predstavy. Druhý objekt – Premiere Kampüs – už ponúkal všetko, čo sme očakávali, teda umiestnenie v CBD (Central Business District), potrebný mix funkčného vybavenia územia, dobrú dopravnú dostupnosť vrátane BRT (Bus Rapid Transport), blízkosť univerzite, finančnú dostupnosť i ekologickú udržateľnosť objektu. Najvyššiu prioritu pre nás mala vnútorná dispozícia objektu, možnosť modifikácie usporiadania a flexibilita, aby sme mohli navrhnúť priestory podľa súčasných trendov, teda vzdušné a priestranné otvorené kancelárie s izolovanými pracovnými bunkami, uzavretými konferenčnými miestnosťami, relaxačnými priestormi a zázemím pre zamestnancov – jedálna zóna, priestor na sebarealizáciu a pohyb. 
Okrem formálnej časti, teda obhliadky objektov a skupinovej práce v kampuse univerzity, bol čas na prieskum mesta z pohľadu turistu. Spoločne strávený čas v Istanbule sme si takto užili aj vo forme teambuildingu, návštevy známych pamiatok, orientálnej gastronómie a v neposlednom rade prieskumom husto zastavanej oblasti s charakteristickým urbanizmom, ktorý nás, priestorových plánovačov, zaujal.

Po návrate na Politechnico di Milano sme mali štyri dni na to zhrnúť naše zistenia z terénneho prieskumu a premietnuť ich do prezentácie. Spoločne sme do takmer štyridsaťstrannej prezentácie zapracovali všetky relevantné podnety vrátane všeobecnej charakteristiky trhu, porovnania konkrétnych objektov pomocou nami zvolených kritérií, usporiadania podlahovej plochy, architektonického návrhu interiérov a finančnej analýzy, ktorá predstavovala viacero variant prenájmu alebo nákupu budovy. 

Náročný deň prezentácie pred internou komisiou a druhá časť prezentácií pred odbornou externou komisiou bol ukončený záverečným slávnostným prípitkom, občerstvením a neformálnym networkingom členov tejto medzinárodnej súťaže. Bola to dvojtýždňová jazda, ktorú sme si užili, mnohé sme sa naučili a zdokonalili sa v oblastiach medzinárodného trhu, manažmentu, spolupráce i cudzích jazykov. IREC bola nezvyčajná príležitosť, ako prepojiť školskú teóriu so simuláciou reálneho trhu, umocnenou zaujímavým konceptom práce v troch rôznych mestách, z ktorých bol jeden súhrnný výstup – finálna prezentácia.

Keďže nikdy nie je nič stopercentné, pri projektovej práci sme čelili občasným jazykovým nedorozumeniam a názorovým rozdielom s našimi tureckými tutormi. Aj to by sa dalo považovať za jednu z čiastkových výziev tejto súťaže, s ktorou bolo potrebné si poradiť, čo posilnilo našu skupinovú prácu.
Týmto ďakujem za výbornú spoluprácu tímu zloženého z týchto členov: Edoardo Bianchetti, Claudia Cannarozzi, Arina Iunusova, Lorenzo Livi a Sebastian Rambelli. Takisto ďakujem partnerom a sponzorom, predovšetkým Colliers Slovakia a ÚM STU, vďaka ktorým bola možnosť súťaž tohto formátu realizovať a finančne nám prispieť na účasť. Veľké dakujem patrí nášmu perfektnému tútorovi, pánovi doktorovi Andrejovi Adamuščinovi, ktrorý nám bol k dispozícii počas trvania projektu a mohli sme sa na neho kedykoľvek obrátiť.

Vilém Honysz, odbor PP ÚM STU v Bratislave