26.10.2022 sa uskutočnila exkurzia pre študentov priestorového plánovania vedená Rebekou Petrtýlovou, Zuzanou Žurkinovou, Dorotou Šaríkovou a Janou Ilčíkovou z Metropolitného Inštitútu Bratislava.

Program aktivít bol od 9:00 do 12:00 a študentom a študentkám bol predstavený MIB, jeho jednotlivé sekcie a tiež pár z ich projektov. Nasledovala prezentácia o Sekcii mestských štúdií a participácie o tom, ako do plánovania mesta sú zapájané rôzne skupiny obyvateľov a ako sa pracuje s dátami. Ďalej sa šlo so študentami do parku na Račianskom mýte, kde v skupinách mapovali priestor. Boli rozdelení do 6 skupín, kedy každá skupina sledovala iné aspekty priestoru – bariéry, ľudí a aktivity a fyzický stav parku. Následne každá skupinka ostatným prezentovala, čo odsledovala a aké zlepšenia by pre park navrhovala. Nakoniec bola posledná prednáška o Sekcii územného plánovania, čo robia, odkiaľ získavajú dáta, na čom pracujú.

Ďakujeme pracovníkom MIB za ich čas a záujem!

Viac infomácií tu.