Profil výskumníka

Rebeka Petrtýlová je študentkou doktorandského stupňa na Ústave manažmentu STU Bratislava. Má vyštudovaný odbor Priestorové plánovanie, ktoré mala šancu počas jedného roku inžinierskeho stupňa študovať na Newcastle University (UK) počas Erasmus+ pobytu. V súčasnosti takisto pôsobí na Metropolitnom inštitúte Bratislavy v Sekcii mestských štúdií a participácie. Zaujíma sa o témy ako nábrežné oblasti miest, participatívne plánovanie, identita miesta, mapovanie verejných priestorov či urbanizmus. Téma jej dizertačnej práce je zameraná na manažment nábrežných oblastí a ich charakteristických prvkov na podporenie vzťahu mesto – rieka.

Výskumné záujmy: nábrežné oblasti miest, identita miesta, participatívne plánovanie, urbanizmus, mapovanie verejných priestorov

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/rebekapetrtylova/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Rebeka-Petrtylova

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-2705-735X

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika