prof. Ing.arch Maroš Finka, PhD.
riaditeľ SPECTRA Centrum excelencie EÚ

Ing. Milan Husár, PhD. Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
riaditeľ Living Lab riaditeľ Urban Safety Centre riaditeľ Centre for Strategic planning
prof. Khalid Z. El Adli prof. Li Junxiang prof. Li Xiang
riaditeľ SPECTRA CE China výkonný riaditeľ Joint working place on smart eco city in Shanghai výkonný riaditeľ SPECTRA CE China