Barbora Borotová je študentkou doktorandského štúdia na oddelení priestorového plánovania Ústavu manažmentu, Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Zameranie a výskum v rámci doktorandského štúdia je sústredený na oblasť kultúrneho dedičstvo v priestorovom plánovaní a strategickom manažmente. Špecializácia je venovaná smart rozvojovým stratégiám, kde sú tieto skúmané ako možný nástroj kapitalizácie hodnôt kultúrneho dedičstva, uchovania, adaptácie do priestorového rozvoja a ich optimálne nastavenie. V súčasnosti v rámci tohto zamerania prebieha spolupráca s mestom Šibenik, ktorá bola nadviazaná v rámci zahraničnej mobility CEEPUS.

Výskumné záujmy: kultúrne dedičstvo, manažment dedičstva, smart mestá, strategický manažment, udržateľný rozvoj miest

Profil výskumníka

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/barbora-borotov%C3%A1-3a95a0139/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Barbora-Borotova

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0001-9021-5889

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: UM STU, 3.poschodie