Medzinárodný študentský workshop „Pozitívne energetické štvrte – workshop o prístupoch integrovaného priestorového a energetického plánovania pre existujúce sídla“

Workshop report je dostupný tu. Medzinárodný študentský workshop „Pozitívne energetické štvrte– trojnárodný kurz o prístupoch integrovaného priestorového a energetického plánovania pre existujúce sídla“ sa uskutočnil v dňoch 9. – 14. mája na STU Bratislava a v meste Trenčín. Hlavnými organizátormi boli Ústav manažmentu, STU Bratislava/Spectra Center of Excellence, Belehradská univerzita a Viedenská technická univerzita. Na […]

Študentská exkurzia Piran (Slovinsko, 21.4-23.4.2022)

Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia odboru Priestorové plánovanie absolvovali v dňoch 21. až23.4.2022 exkurziu do slovinského prímorského mesta Piran. Piran je jedno z najcennejšíchhistorických miest v Slovinsku so zachovalou benátskou aj rakúsko-uhorskou architektúrou, jedoslova obrázkovou knihou o dejinách celého regiónu severnej Istrie. Študenti sa venovali analýzearchitektonicko-urbanistickej kompozície mesta, jeho súčasnému mestskému rozvoju ako ajspolupráci s inými mestami v regionálnom kontexte. Hlavným […]